0
×

Rejestracja

Informacje profilowe

Dane dostępu

lub zaloguj

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
To nie jest adres email!
Adres email jest wymagany!
This email is already registered!
Hasło jest wymagane!
Wprowad prawidłowe hasło!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email lub hasło jest nieprawidłowe!
1. Wystawcą Karty Rabatowej Lady's Place, zwanej dalej Kartą, jest Finbarre Norbert Rostkowski , Znanieckiego 4a/53 , 03-980 Warszawa oraz Jolie Aleksandra Korycka , Kamińskiego 8/9 , 03-130 Warszawa.
2. Korzystanie z Karty przysługuje posiadaczowi Karty, jest to karta na okaziciela.
3. Osoba otrzymująca Kartę rabatową udostępnia swoje dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wystawcę w celu prawidłowej realizacji programu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Posiadacz wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera na podany w formularzu adres email.
4. Posiadacz będzie mógł otrzymywać upusty w sklepach Lady's Place:

Stacja Metro Centrum
Pasaż zachodni, lok.2001C
00-110 Warszawa


ul.Mehoffera 26 paw.18
03-131 Warszawa

5. Posiadacz będzie otrzymywał stempel na Karcie przy zakupie każdego biustonosza, którego cena nie została obniżone o więcej niż 30%.
6. Posiadacz nabywa prawo do upustu w momencie przekroczenia progu procentowego oznaczonego na Karcie. Próg ten równocześnie określa wartość procentową upustu.
7. Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje wyłącznie osobą posiadającym kartę rabatową w chwili zakupu.
8. Aby rabat został przyznany, Posiadacz jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę sprzedawcy przed dokonaniem zakupu.
9. Upust nie może być udzielony wstecz, tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania Karty.
10. Rabaty przysługujące na podstawie Karty nie obejmują towarów objętych innymi promocjami. Rabaty nie sumują się.
11. W przypadku istnienia innych promocji, posiadacz Karty ma prawo wybrać tylko jeden upust, który będzie dla niego najkorzystniejszy.
12. Jednej osobie może być wydana tylko jedna Karta.
13. Regulamin niniejszy będzie uznany za zaakceptowany przez posiadacza Karty z chwilą pierwszego użycia Karty.
14. Karta rabatowa zachowuje ważność przez 24 miesiące. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, zawieszenia lub zakończenia programu Karty w każdym momencie.
15. Postanowienia Regulaminu mogą podlegać zmianom. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 1 tygodnia od dnia podania zmiany do wiadomości poprzez udostępnienie tekstu zmienionego Regulaminu w punktach handlowych udzielających rabatu na podstawie Karty i na stronie internetowej pod adresem: www.ladysplace.pl.
16. Wystawca może w dowolnym momencie zmienić lub anulować wysokość upustu cenowego przyznanego Posiadaczowi.
17. W przypadku zastrzeżeń i wątpliwości, co do autentyczności Karty lub zgodności jej wykorzystania z Regulaminem sprzedawca udzielający na jej podstawie rabatu może odmówić udzielenia rabatu oraz zatrzymać Kartę do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów Karta zostanie unieważniona oraz zniszczona.
18. Karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością Wystawcy.

Mój koszyk

Nie masz produktów w koszyku.